Palmesøndag 25. mars kl 17:30 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med andakt, sang og bibellesning og bønn.

Alle hjertelig velkomne.

Søndag 1. april er det stor Gudstjenste i NLM Molde, i Nordbyen kirke: Vi feirer Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. To små barn skal døpes inn i Jesu Kristi kirke og vår menighet.

Det er forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson som taler. Under talen blir det film for den yngre generasjonen.

Etter gudstjensten er det kaffe, kaker og annet godt. Samlingen begynner kl 11:00.

Hjelp oss å pynte :-)

Vi ønsker at lokalet skal være fint pyntet til denne store høytiden. Derfor ber vi alle som har anledning til det om å ta med en vase eller krukke med hvite blomster. Gyllene eller gule går også fint :-)

Alle velkomne

Se også

 • Nattverden
 • I fasten tilbyr vi en enkel, tradisjonell kveldsbønn på mandagskvelder. På programmet er det tekstlesning og lesing av salmer og bønner fra bibelen, samt en kort andakt.

  • 19. februar
  • 26. februar
  • 5. mars
  • 12. mars
  • 19. mars

  Kveldsbønnen begynner kl 20:00 og varer ca. til kl 20:40.

  Velkomne

  NLM Moldes familiekor samles mandager kl 16:30. Samlingene begynner med pølser og saft (eller annen mat) og fortsetter med sangøvelse og andakt.

  Med forbehold om noen endringer, blir det samlinger følgende mandager:

  • 5. februar
  • 19. februar
  • 5. mars
  • 19. mars
  • 9. april
  • 23. april
  • 7. mai

  For mer info kontakt Ingvild Stige (943 02 023) eller Astrid Ljøkjell Solem (930 91 816)

  I flere år har vi nå hatt vår aktivitet i Bergmo kirke. Det har vært en god tid for oss, og vi er takknemlige til Bolsøy menighet som har huset oss gjennom denne tiden. Men nå, den 25. juni 2017, blir kirken avvigslet, og i fortsettelsen tatt ut av bruk. Samarbeidet med Bolsøy er imidlertid ikke slutt.

  For nå flytter vi virksomheten vår til Nordbyen kirke, ved Bevermyra i Nordbyen i Molde. Den 2. juli kl 17:30 holdt vi vårt første møte i disse lokalene. Neste møte blir søndag 30. juli kl 11:00

  Velkommen til møte i Nordbyen kirke

  NLM Molde misjonsforsamling er en luthersk forsamling. Vi forkynner evangeliet om Jesus Kristus, som døde for alle våre synder. Gud tilgir oss for våre misgjerninger og tar imot oss i sitt rike. Vi tar imot Guds gaver gjennom forkynnelsen og sakramentene, dåp og nattverd. Vi svarer på Guds godhet ved å henvende oss til ham i bønn og bekjennelse.
  Dette kan du vente deg av et søndagsmøte hos oss...

  Nattverden er et av kjennetegnene på den kristne kirken. Det er et spesielt kristent måltid, og feires som en del av en gudstjeneste eller et annet kristent møte. Det bestå av brød og vin, sammen med Guds ord. Nedenfor kan du lese mer om hva nattverden er, hva den gjør og hvorfor en bør gå til nattverd