I lys av dagens situasjon og de begrensninger som er lagt på offentlig virksomhet avlyses alle møter og virksomhet i mars måned.

Vi kommer tilbake med mer informasjon og evt. alternative løsninger

Årsmøtet 15. mars er dessverre utsatt på ubestemt tid.

Årsmøtepapirer og innkallingen kan likevel lastes ned her. Forslag til lovendringer er nå blitt organisert på en mer oversiktlig måte. Innholdsmessig er endringene imidlertid de samme.

Nytt tidspunkt for årsmøte blir anonsert når det blir mulig å holde.

Foreløpig står søndagsmøte 15. mars kl 11:00 fortsatt på planen. Velkommen til enkel samling om Guds ord og bønn

På årsmøtet 2019 varslet styret om at vi ønsker å arbeide med forsamlingens lover. Målet er å legge et forslag frem for årsmøtet 2020, som finner sted 15. mars. Arbeidet har resultert i tre foreløpige forslag.

Forslag til mindre justeringer

Det første forslaget inneholder kun mindre justeringer, rettelser og tydeliggjøring.
Last ned her.

Forslag til endring i styrestruktur.
Alternativ A: Styre, eldsteråd og forsamlingsleder.

To forslag legges frem til endring i styrestruktur. Forslag A regner med både eldsteråd og forsamlingsleder. Last ned her.

Forslag til endring i styrestruktur.
Alternativ B: Styre og forsamlingsleder.

Det andre forslaget til endret styrestruktur har ikke eldsteråd, men regner fortsatt med forsamlingsleder. Last ned her.