Søndag 21. januar er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke, med fullspekket program. Som vanlig blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Tidlig i møtet har vi også gleden av å ta imot et lite barn i dåpen. Noah skal bli døpt i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vi gleder oss sammen med ham og familien

Vi har også besøk av en gruppe russ fra Vestborg videregående skole. Det er misjonssambandets egen vgs. på Stranda i Sunnmøre. De vil bidra i møtet på flere enn én måte, blant annet ved å fortelle om skolen og misjonsprosjektet sitt. Etter møte kommer de å selge lodd til inntekt for prosjektet

Møtet begynner kl 11:00

Det er bibeltime i sidesalen fra 10:00 til 10:30, hvor temaet er Det allmenne prestedømme (1 Pet 2:9-10)

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Steinar Dimmen Steinar Dimmen
Steinar er frå Ulsteinvik og bur der i dag. Etter endt teologistudie på Fjellhaug har han jobba i NLM.  I dag er han områdearbeidar på Søre Sunnmøre og forsamlingsleiar i Ørsta Volda Misjonsforsamling. Han har saman med familien vore misjonær i Bolivia i 12 år, der han har jobba mykje med undervisning. Erfaringar frå misjonstenesta pregar forkynninga hans, og han har dei siste åra hatt god kontakt med dei lutherske kyrkjene i Sør Amerika.

Se også

I flere år har vi nå hatt vår aktivitet i Bergmo kirke. Det har vært en god tid for oss, og vi er takknemlige til Bolsøy menighet som har huset oss gjennom denne tiden. Men nå, den 25. juni 2017, blir kirken avvigslet, og i fortsettelsen tatt ut av bruk. Samarbeidet med Bolsøy er imidlertid ikke slutt.

For nå flytter vi virksomheten vår til Nordbyen kirke, ved Bevermyra i Nordbyen i Molde. Den 2. juli kl 17:30 holdt vi vårt første møte i disse lokalene. Neste møte blir søndag 30. juli kl 11:00

Velkommen til møte i Nordbyen kirke

NLM Molde misjonsforsamling er en luthersk forsamling. Vi forkynner evangeliet om Jesus Kristus, som døde for alle våre synder. Gud tilgir oss for våre misgjerninger og tar imot oss i sitt rike. Vi tar imot Guds gaver gjennom forkynnelsen og sakramentene, dåp og nattverd. Vi svarer på Guds godhet ved å henvende oss til ham i bønn og bekjennelse.
Dette kan du vente deg av et søndagsmøte hos oss...

Nattverden er et av kjennetegnene på den kristne kirken. Det er et spesielt kristent måltid, og feires som en del av en gudstjeneste eller et annet kristent møte. Det bestå av brød og vin, sammen med Guds ord. Nedenfor kan du lese mer om hva nattverden er, hva den gjør og hvorfor en bør gå til nattverd

Illustrasjonsfoto: chrisk4u @ flickr. CC-lisens

Når kristne diskuterer dåpen, så kan temaet veldig lett bli barnedåp versus voksendåp, eller troendesdåp, som det gjerne kalles. Diskusjonen kan også fort dreie seg om formen: Skal en øse vann over hodet, eller skal det vær full neddykkelse?

Dette er riktignok svært viktige spørsmål, men begge er underordnet det større spørsmålet: Hva er egentlig en dåp for noe? Er det bare en markering, en offentlig bekreftelse av en tro, eller er det noe enda mer?