NLM Moldes familiekor starter opp igjen torsdag 21. august kl 16:30. Samlingene begynner med pølser og saft (eller annen mat) og fortsetter med sangøvelse og andakt til slutt.

Deretter blir det øving annen hver mandag, på oddetallsuker.

Med forbehold om noen endringer, vil dette si:

  • 28. august
  • 11. september
  • 25. september
  • 9. oktober
  • 23. oktober
  • 6. november
  • 20. november
  • 4. desember

For mer info kontakt Ingvild Stige (943 02 023) eller Astrid Ljøkjell Solem (930 91 816)

Søndag 27.august er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voskne. Møtet begynner kl 11:00, og det er bibeltime i sidesalen mellom 10:00 og 10:30.

Søndagen har fått navnet DNA-søndag, og markeres av forsamlinger rundt om i hele NLM denne høsten. Vi skal fokusere på den kristne identitet – eller det kristne DNA – og hva den innebærer. Prekenteksten er 1 Petersbrev 2:9-10

Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også

I flere år har vi nå hatt vår aktivitet i Bergmo kirke. Det har vært en god tid for oss, og vi er takknemlige til Bolsøy menighet som har huset oss gjennom denne tiden. Men nå, den 25. juni 2017, blir kirken avvigslet, og i fortsettelsen tatt ut av bruk. Samarbeidet med Bolsøy er imidlertid ikke slutt.

For nå flytter vi virksomheten vår til Nordbyen kirke, ved Bevermyra i Nordbyen i Molde. Den 2. juli kl 17:30 holdt vi vårt første møte i disse lokalene. Neste møte blir søndag 30. juli kl 11:00

Velkommen til møte i Nordbyen kirke

Høsten 2017, fra og med søndag 13. august, prøver vi noe nytt.

Før søndagsmøte vil forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson tilby bibeltime i sidesalen i Nordby kirke. Bibeltimen begynner kl 10:00 og avsluttes 10:30 - en halvtime før hovedmøtet begynner.

Selv om vi kaller disse møtene for bibeltimer, så vil de ikke nødvendigvis basere seg på en utleggelse av en enkelttekst fra bibelen. Tilnærmingen vil normalt være temabasert, hvor vi ser på hva bibelen i sin helhet sier om et enkelt tema. Den første tiden vil vi velge temaer som er grunnleggende for den kristne bekjennelsen. Søndag 13. august blir tema: "Å skjelne rett mellom lov og evangelium".

NLM Molde misjonsforsamling er en luthersk forsamling. Vi forkynner evangeliet om Jesus Kristus, som døde for alle våre synder. Gud tilgir oss for våre misgjerninger og tar imot oss i sitt rike. Vi tar imot Guds gaver gjennom forkynnelsen og sakramentene, dåp og nattverd. Vi svarer på Guds godhet ved å henvende oss til ham i bønn og bekjennelse.
Dette kan du vente deg av et søndagsmøte hos oss...

Nattverden er et av kjennetegnene på den kristne kirken. Det er et spesielt kristent måltid, og feires som en del av en gudstjeneste eller et annet kristent møte. Det bestå av brød og vin, sammen med Guds ord. Nedenfor kan du lese mer om hva nattverden er, hva den gjør og hvorfor en bør gå til nattverd

Illustrasjonsfoto: chrisk4u @ flickr. CC-lisens

Når kristne diskuterer dåpen, så kan temaet veldig lett bli barnedåp versus voksendåp, eller troendesdåp, som det gjerne kalles. Diskusjonen kan også fort dreie seg om formen: Skal en øse vann over hodet, eller skal det vær full neddykkelse?

Dette er riktignok svært viktige spørsmål, men begge er underordnet det større spørsmålet: Hva er egentlig en dåp for noe? Er det bare en markering, en offentlig bekreftelse av en tro, eller er det noe enda mer?