Høsten 2017, fra og med søndag 13. august, prøver vi noe nytt.

Før søndagsmøte vil forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson tilby bibeltime i sidesalen i Nordby kirke. Bibeltimen begynner kl 10:00 og avsluttes 10:30 - en halvtime før hovedmøtet begynner.

Selv om vi kaller disse møtene for bibeltimer, så vil de ikke nødvendigvis basere seg på en utleggelse av en enkelttekst fra bibelen. Tilnærmingen vil normalt være temabasert, hvor vi ser på hva bibelen i sin helhet sier om et enkelt tema. Den første tiden vil vi velge temaer som er grunnleggende for den kristne bekjennelsen. Søndag 13. august blir tema: "Å skjelne rett mellom lov og evangelium".