Søndag 13. agust kl 11:00 er det søndagsmøte med nattverd i NLM Molde. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voskne.

Før møtet, kl 10:00-10:30 er det bibeltime i sidesalen. Tema er "Hvordan skjelne rett mellom lov og evangelium"

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også