NLM Moldes familiekor starter opp igjen torsdag 21. august kl 16:30. Samlingene begynner med pølser og saft (eller annen mat) og fortsetter med sangøvelse og andakt til slutt.

Deretter blir det øving annen hver mandag, på oddetallsuker.

Med forbehold om noen endringer, vil dette si:

  • 28. august
  • 11. september
  • 25. september
  • 9. oktober
  • 23. oktober
  • 6. november
  • 20. november
  • 4. desember

For mer info kontakt Ingvild Stige (943 02 023) eller Astrid Ljøkjell Solem (930 91 816)