NLM Moldes familiekor samles mandager kl 16:30. Samlingene begynner med pølser og saft (eller annen mat) og fortsetter med sangøvelse og andakt.

Med forbehold om noen endringer, blir det samlinger følgende mandager:

  • 5. februar
  • 19. februar
  • 5. mars
  • 19. mars
  • 9. april
  • 23. april
  • 7. mai

For mer info kontakt Ingvild Stige (943 02 023) eller Astrid Ljøkjell Solem (930 91 816)