Fra gudstjeneste i NLM Molde, Nordbyen kirke.

På programmet

Søndag 21. oktober kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke. Kveldsmøtene våre er enkle møter med andakt, sang og bibellesning og bønn. Alle hjertelig velkomne.
Søndag 28. oktober er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne. Møtet begynner kl 11:00 og det er bibeltime i sidesalen fra 10:00 til 10:30.
Søndag 4.november kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke. Møtet arrangeres av, og til inntekt for lokalradioen vår: Norrøna Radio Molde. Alle hjertelig velkomne.

Søndag 14. januar kl 17:30 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med andakt, sang og bibellesning og bønn.

Alle hjertelig velkomne.