Søndag 24. juni kl 11:00 blir det områdegudstjenste i Nordbyen kirke, i regi av NLM Molde misjonsforsamling. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang og andakt. Så blir det også markering av ung dame fra området som skal reise på ettåringstjenste i Afrika.

Vi ønsker å invitere lag, foreninger og bibelgrupper fra hele området å delta i møtet. Etter møtet blir det samtale om arbeidet videre, og sakene som skal komme opp på generalforsamlingen i sommer.

Vi serverer kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også