Fra gudstjeneste i NLM Molde, Nordbyen kirke.

På programmet

Søndag 29. juli er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang og tale over søndagens tekst. Møtet begynner kl 11:00. Det blir "barnas stund" tidlig i møtet med gjenfortelling av søndagens tekst, Matt 18:21-35. Denne søndagen faller på Olavsdagen, som har egne tekster. Vi bruker likevel teksten for 10. søndag i treenighetstiden.
Søndag 12. august er det søndagsmøte med nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Vi starter opp med søndagsskole for barna, og bibeltime før gudstjensten. Ellers blir det som vanlig informasjon fra misjonsarbeidet, sang og tale. Møtet begynner kl 11:00 og det er bibeltime i sidesalen fra 10:00 til 10:30. Tale og bibeltime ved forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson.
Søndag 19. august kl 20:00 er det kveldsmøte i Nordbyen kirke. Kveldsmøtene våre er enkle møter med andakt, sang og bibellesning og bønn. Alle hjertelig velkomne.

Sommeren 2018 er det lite som skjer i NLM Molde misjonsforsamling. Vi hadde vært siste ordinære søndagsmøte den 24. juni, og neste møte blir 26. juli kl 11:00. I NLM eller, er det derimot en del som skjer i løpet av sommeren.

NLMs generalforsamling holdes på Oslofjord Convention Center 3.-8. juli. Les om arrangementet på www.nlm.no/gf

Ungdommens landsmøte holdes i Kongeparken i Sørvest, juli. Les mer på UL2018.no

God sommer :-)