Gudstjeneste søndag 25. august kl 11:00

Søndag 25. august er det bibeltime og søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne. Bibeltimen begynner kl... Les mer

Se hele programmet

Det kalles inn til årsmøte i NLM Molde misjonsforsamling, søndagsskolen og Norrøna Radio molde, søndag 24. mars etter gudstjenste kl 11:00 og kirkekaffe. Bli med og sett kursen for forsamlingen.

Program:

 • Sak 1:Godkjenning av innkalling og saksdokumenter
 • Sak 2: Presentasjon av Årsmelding for NLM Molde misjonsforsamling
 • Sak 3: Presentasjon av regnskap for NLM Molde misjonsforsamling
 • Sak 4: Presentasjon av årsmelding for Norrøna Radio Molde
 • Sak 5: Presentasjon av regnskap for Norrøna Radio Molde
 • Sak 6: Presentasjon av årsmelding for Søndagsskolen
 • Sak 7: Samtale om forsamlingen og veien videre
  • Samtale om medlemskap og hva dette innebærer.
  • Samtale om NLMs nye ordninger for gudstjenesten, som nå er ute på høring. Forsamlingsleder foreslår å samles lørdag 27. april til gjennomgang og samtale om høringsutkastet.
 • Sak 8: Arbeid med forsamlingens lover.
  • Forslag fra forsamlingsleder: Frem til årsmøte 2020 arbeider styret med å revidere lovene til NLM Molde misjonsforsamling. Formålet med dette arbeidet er.
   • Mer samsvar med normalregler for forsamlinger med eldsteråd og forsamlingsleder. Dette vil blant annet innebære at en snakker om verdien av et eldsteråd, og at lovene inneholder plikter og ansvarsområde for forsamlingsleder.
   • Lover for forsamlingen får mer form av å være et bruksdokument.
 • Sak 9: Valg
 • Sak 10: Eventuelt

Årsmøtedokumenter

Årsmøtedokumentene er samlet i et pdf-dokument, som kan lastes ned her.