Illustrasjonsbilde: http://navalatanjjnn.deviantart.com/art/THE-LORD-S-PRAYER-159612941De søndager vi ikke har formiddagsmøte samles vi i til kveldsmøte kl 19:30. Dette er mindre og mer personlige møter enn formiddagsmøtene, med vekt på bønn og samtale. Møtene skal være fleksible, og både form og lengde kan variere fra gang til gang. Det settes ikke opp talerliste, men møteleder kan selv holde andakt, lese fra andaktsbok eller direkte fra bibelen. De som kommer på møtene gis vanligvis anledning til å ta ordet og fortelle om sine erfaringer i troen.

Enkelte kveldsmøter kan annonseres på forhånd som lengre møter, med tale, misjonsinformasjon mm.

Møtene er selvfølgelig åpne for alle.

Som en del av søndagsmøtene våre tilbyr vi søndagsskole for barn i alderen 3 til 9 år. Søndagsskolen har først en åndelig del og fortsetter så med ulike aktiviteter. Vi legger stor vekt på undervisning av bibelhistorier, spesielt fra det Nye testamentet. Vi synger som regel noen av de klassiske søndagsskolesangene og samles også i bønn. Det er lederen som ber, men det er mulig for barna og/eller foreldre å legge frem egne bønneemner.

Formiddagsmøte på søndag er hovedsamlingen til NLM Molde. Her møtes vi for å være sammen med hverandre, lese Guds ord, be og få praktisk undervisning i den kristne troen. Undervisningen er tilpasset de ulike alderstrinnene med søndagsskole for barna og preken for de voksne.