Fra gudstjeneste i NLM Molde, Nordbyen kirke.

På programmet

Søndag 19. august kl 20:00 er det kveldsmøte i Nordbyen kirke. Kveldsmøtene våre er enkle møter med andakt, sang og bibellesning og bønn. Alle hjertelig velkomne.
Søndag 26. august er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne. Møtet begynner kl 11:00, og det blir bibeltime i sidesalen kl 10:00. Tale ved leder for NLM Norge, Kåre Lid, og bibeltime ved forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson.
Søndag 2. september har i ikke møte i NLM Molde. I stedet vil vi anbefale misjonsfest på Solemdal bedehus kl 17:00. Familieandakt ved Gunnlaug Lima.

Illustrasjonsbilde: http://navalatanjjnn.deviantart.com/art/THE-LORD-S-PRAYER-159612941De søndager vi ikke har formiddagsmøte samles vi i til kveldsmøte kl 19:30. Dette er mindre og mer personlige møter enn formiddagsmøtene, med vekt på bønn og samtale. Møtene skal være fleksible, og både form og lengde kan variere fra gang til gang. Det settes ikke opp talerliste, men møteleder kan selv holde andakt, lese fra andaktsbok eller direkte fra bibelen. De som kommer på møtene gis vanligvis anledning til å ta ordet og fortelle om sine erfaringer i troen.

Enkelte kveldsmøter kan annonseres på forhånd som lengre møter, med tale, misjonsinformasjon mm.

Møtene er selvfølgelig åpne for alle.

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Filipperne 4:4-7

Illustrasjonsbilde: http://navalatanjjnn.deviantart.com/art/THE-LORD-S-PRAYER-159612941