Som en del av søndagsmøtene våre tilbyr vi søndagsskole for barn i alderen 3 til 9 år. Søndagsskolen har først en åndelig del og fortsetter så med ulike aktiviteter. Vi legger stor vekt på undervisning av bibelhistorier, spesielt fra det Nye testamentet. Vi synger som regel noen av de klassiske søndagsskolesangene og samles også i bønn. Det er lederen som ber, men det er mulig for barna og/eller foreldre å legge frem egne bønneemner.

 

Vi ønsker også velkomne alle foreldre og storesøsken som vil delta og/eller bidra i søndagsskolen.

Når søndagsskolen er ferdig blir vi med på avslutningen av hovedmøtet og så blir alle med på kaffe, saft og noe å spise.