Podkast

Du kan laste inn podkasten vår gjennom iTunes på pc, eller tilsvarende app på de fleste mobiltelefoner.


Forkynner og journalist Per Ove Aarseth taler over ordene i Matteus 7:7-12