Podkast

Du kan laste inn podkasten vår gjennom iTunes på pc, eller tilsvarende app på de fleste mobiltelefoner.

Warning: Illegal string offset 'type' in /storage/content/09/100209/nlmmolde.no/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /storage/content/09/100209/nlmmolde.no/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702


Pinsedag er en del av en lang historie som er blitt åpenbart i små biter over flere tusen år. Lenge var det et stort mysterium, men nå er mysteriet endelig åpenbart. Paulus snakker om det i Efeserne 3:3 "I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg" og videre i vers 6 "at hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet.

Sakarias nevner noen store trekk i frelseshistorien, og viser hvordan pinsedag passer inn i dette. Til syvende og sist handler pinsedag om det samme som hele den gammeltestamentlige tradisjonen: "Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!" (Joh 1,29)