Podkast

Du kan laste inn podkasten vår gjennom iTunes på pc, eller tilsvarende app på de fleste mobiltelefoner.

Warning: Illegal string offset 'type' in /storage/content/09/100209/nlmmolde.no/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /storage/content/09/100209/nlmmolde.no/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702


Jeg har hørt folk si noe i denne retningen: «Jeg er en kristen, og jeg føler meg normalt som en kristen. Men når jeg kommer på møte, og hører forkynnelsen, føler jeg meg som en unyttig synder. Så, når jeg kommer hjem, føler jeg meg som en normal, glad, kristen igjen». Noen trekker den klart logiske slutningen, at: «da er det ikke godt å være på møte». Av nettopp denne grunn er det også flere som har forlatt både kirke og bedehus, og forteller i ettertid at alt de noen gang fikk se og høre var pekefingeren som pirket på alt det som de gjorde feil og ikke fikk til.

Å oppklare dette her krever klarhet om hva Guds lov er for noe, hva evangeliet er, og hva som er forskjellen mellom de to. Det er mange som blander lov og evangelium, og jeg har selv vært skyldig i akkurat det. I denne talen ønsker jeg å oppklare missforståelser som både jeg og andre har forårsaket.

Etter talen har jeg lagt til en liten epilog for å svare på en reaksjon som jeg har fått i ettertid

Skrifthenvisninger

Sitatene fra GT er hentet fra Bibel 2011

«Hør, alle dere folkeslag! Lytt, du jord, og alt som finnes der! Herren skal være vitne mot dere, vitne fra sitt hellige tempel.» (Mika 1:2)

«Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann: det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør, skal lykkes for ham.» (Salme 1:1-3)

«Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ’Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’ Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ’Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ’Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.» (Matt 5:21-22)

«Dere har hørt det er sagt: ’Du skal ikke bryte ekteskapet.’ Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» (Matt 5:27-28)

«Jesus svarte: «Det første budet er dette: ’Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ’Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.»» (Mark 12:29-32)

«håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden. Eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5:5-8)

«dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett» (1 Joh 1:9)

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen» (Gal 5:1)

I tillegg, uten å si det direkte, henviser jeg også til Rom 3:20, 5:10 og Gal 3:24

I epilogen leser jeg fra Markus 3:20-30. Jeg leser fra NB88-07, men sitatet som følger er hentet fra Bibel 2011:

«Da han kom hjem, strømmet folk sammen igjen, så Jesus og disiplene ikke engang kunne få seg mat. Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: «Han er gått fra forstanden.» De skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, sa: «Han har Beelsebul i seg! Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut.» Da kalte han dem til seg og talte til dem i lignelser: «Hvordan kan Satan drive ut Satan? Om et rike kommer i strid med seg selv, kan det riket ikke bli stående, og om et hus kommer i strid med seg selv, kan det huset ikke bli stående. Om nå Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, kan han ikke bli stående. Da er det ute med ham. Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre huset hans. Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de enn spotter. Men den som spotter Den hellige ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i evig synd.» Dette sa han fordi de hadde sagt: «Han har en uren ånd i seg.»»

Annet

Jeg henviser også til den Tysk-Amerikanske teologen C.F.W. Walther i talen. Walther var den første presidenten (generalsekretæren) i den lutherske Missouri-synoden, og har skrevet mange gode bøker. Blant dem er "Hvordan skjelne rett mellom lov og evangelium?" den mest kjente. Sitatet jeg leste er fra boken «Guds Nei og Guds Ja». Du kan lese den på følgende lenke: http://www.ekris.net/dgev/diverse/cfww/gudsneiog.htm. Sitatet er som følger. Det hører under Tese 1:

Hør! Når du nå hungrer og tørster etter Guds nåde, har du all den anger og botferdighet du behøver. Gud krever ikke angeren som et soningsmiddel for dine synder, men bare for det formål at du skal bli revet ut av din sikkerhet og trygghet og begynne å spørre: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?»
Derfor syntes Luther da han først hadde grepet meningen med ordene: «gjør bot - omvend dere» at de smakte bedre enn alle andre Skriftens ord, for de krevde ikke at han selv skulle prestere angeren og det botferdige sinn, men de var en alarmklokke som varslet syndens alvor og skapte trang til å søke Guds nåde. Slik forberedte kallet om omvendelse for kunnskapen om Jesus og at han ville bli tatt imot av Frelseren når han bare kom som han var: en synder i stor kval og nød.

Til slutt vil jeg anbefale en tale over bergprekenen, som ble holdt av Pastor Brian Wolfmueller i Hope Lutheran Church. Talen er på engelsk og varer knappe 17 minutter. Se her: http://www.hope-aurora.org/podcast/index.php?name=2015-07-12_trinity062015.mp3