Podkast

Du kan laste inn podkasten vår gjennom iTunes på pc, eller tilsvarende app på de fleste mobiltelefoner.

Warning: Illegal string offset 'type' in /storage/content/09/100209/nlmmolde.no/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /storage/content/09/100209/nlmmolde.no/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702


Prekenteksten for denne søndagen er hentet fra Matt 11:16-19. Teksten kommer fra et avsnitt som begynner allerede i vers 1. Døperen Johannes, som sitter i fengsel, ønsker å vite om Jesus er Messias, eller om de skal vente en annen. Det som følger er Jesu respons, i tre avsnitt. Først gir Jesus svar til Johannes disipler, så vitner han om hvem Johannes er, og til slutt snakker Jesus om "Denne slekten". Det er det siste avsnittet som er dagens tekst.

Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:

 ‘Vi spilte på fløyte for dere,
men dere ville ikke danse.
Vi sang klagesanger,
men dere ville ikke sørge.’

For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’ Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.

Andre skrifthenvisninger

Herunder listes opp andre skrifthenvisninger i løpet av talen

Johannes' vitnesbyd om Jesus. Joh 1:29

Se Guds lam som bærer verden synder

Johannes' forkynnelse, Lukas 3:7b-8

Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: "Vi har Abraham til far". For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene

og videre i 3:16-17

Jeg døper dere med vann. Men det komer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. Han har kasteskovelen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Hveten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.

Overgangen fra Johannes' til Jesus' virksomhet, Mark 1:4

Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium

I gamle Israel skulle foreldrene til en "udugelig" mann vitne mot ham. Merk at det dreier seg om en voksen mann, og ikke om et barn. Se 5. Mosebok 21:20

«Denne sønnen vår er trassig og opprørsk og vil ikke høre på det vi sier. Han er en fråtser og en dranker!»

Messiasprofetien i Jesajas 61:1-2a

Herren GUDS ånd
er over meg,
for HERREN har salvet meg.
Han har sendt meg
for å forkynne et godt budskap
for hjelpeløse,
for å forbinde dem
som har et knust hjerte,
rope ut frihet for dem
som er i fangenskap,
og frigjøring for dem
som er bundet,
for å rope ut et nådens år
fra HERREN