Podkast

Du kan laste inn podkasten vår gjennom iTunes på pc, eller tilsvarende app på de fleste mobiltelefoner.

Warning: Illegal string offset 'type' in /storage/content/09/100209/nlmmolde.no/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /storage/content/09/100209/nlmmolde.no/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702


Denne bibeltimen ble utarbeidet som en del av bibelundervisning i NLM Molde misjonsforsamling. Innspillingen er imidlertid fra Surnadal.

Fire teser om Lov og Evangelium

Følgende fire teser er hentet fra boken Lov og Evangelium av C.F.W. Walther, i oversettelse av Gudmund Oldereide. Boken inneholder 25 teser, hvorav de første fire definerer hva Lov og Evangelium er

  1. Det læremessige innhold av den hellige skrift - og det gjelder både G. T. og N T. - består av to doktriner som er fundamentalt forskjellige fra hverandre: Loven på den ene side og Evangeliet på den annen.
  2. Bare den er en rett lærer som kan undervise i alle troens artikler i overensstemmelse med Skriften og som også makter å skjelne rett mellom loven og evangeliet.
  3. Å skjelne rett mellom lov og evangelium er den vanskeligste og høyeste kunst for de kristne rent generelt - og for teologer i særdeleshet. Den kan kun læres av Den Hellige Ånd i erfaringens skole.
  4. Kunnskapen om den rette skilnad mellom loven og evangeliet er ikke bare et strålende lys som bringer den rette forståelse av hele Skriften, men uten denne kunnskap er og blir Skriften en lukket bok.

Seks måter Lov og evangelium er forskjellige

1. Etter sin åpenbaring

Loven er åpenbart i naturen (Rom 1:19f). Det er skrevet på hjertet (Rom 2:14f). Det er gitt ved Moses (Joh 1:17)

Evangeliet er Guds mysterium. Det var ukjent i tidligere tider, men ble gjort kjent i Kristus ved apostlenes vitnesbyrd. Det åpenbares kun i Guds talte ord. 1 Kor 2:7, Rom 16:25, Joh 1:17.

2. Etter sitt innhold

Loven sier hva vi skal gjøre og hva vi skal la være å gjøre. Loven taler altså om våre gjerninger. Loven måler, evaluerer og dømmer oss.

Evangeliet sier hva Gud har gjort, og taler om hans gjerninger.

3. Etter deres løfter

Loven lover liv og salighet (3 Mos 18:5, Luk 10:28) for den som holder den. Med andre ord er alle lovens løfter betingede.

Evangeliet lover også liv og salighet, men gjør dette ubetinget. (Joh 3:16; Efes 2:8-9)

4. Etter deres trusler

Loven har mange trusler den som ikke holder den. Vi finner trusler om forbannelse 5 Mos 20:26, døden Rom 6:23, 1 Mos 2:17, dom, Guds vrede Efes 5:6, mørke – avstand fra Gud, osv.

Evangeliet har ingen trusler.

5. Etter den effekt de har

Loven krever gode gjerninger uten å gi kraft til dem. Den åpenbarer synden, men gir ingen løsning. Tvert imot øker synden (Rom 7:7-9; 2 Kor 3:6). Loven forårsaker sorg (2 kor 7:10), uro (Sal 42) og frykt, men har ingen trøst.

Selv om Evangeliet «krever» tro, så blir nettopp denne troen gitt ved evangeliets forkynnelse (Joh 20:31. Rom 10:17, Gal 3:2. Eks Apg 16:30-31). Evangeliet fjerner frykt, skam og skyld, men gir glede Joh 16:20 og fred ved Den Hellige Ånd

6. Etter hvordan de skal forkynnes

Loven skal forkynnes for sikre syndere (1 Tim 1:8-10), og over alle synder som både kristne og ikke-kristne kan være komfortable med. Loven forbereder på den måten for evangeliet.

Evangeliet forkynnes for den angrende synder (Eks. Luk 7:36-50). Evangeliet forutsetter lovens forkynnelse.