Podkast

Du kan laste inn podkasten vår gjennom iTunes på pc, eller tilsvarende app på de fleste mobiltelefoner.


Tale over såmannssøndagens tekst i Markus 4:26-34: Lignelsen om kornet som vokser av seg selv, og lignelsen om sennepsfrøet.