Podkast

Du kan laste inn podkasten vår gjennom iTunes på pc, eller tilsvarende app på de fleste mobiltelefoner.

Lars Kjetil er frå Emblem i Ålesund, der han bur på eit småbruk saman med familien. Han har arbeidd i NLM sidan 1981, der han er omreisande forkynnar i vinterhalvåret. Sommarhalvåret arbeider han som trailersjåfør. Lars Kjetil har gått tre år på Fjellhaug bibelskole. Som forkynnar trivest han med ein kombinasjon av bibelundervisning og evangeliske møter. På fritida, særleg i sommarhalvåret, synest han fjell og toppturar er ei god avkobling.

Sorry, unfortunately I didn't find any Serie