Vennligst merk at programmet utgis med forbehold om evt. feil og/eller endringer.

 

November

3.-5. november

Felles bibelhelg med Molde bedehus.

Søndag 12. november kl 17:30

Andakt og sang i Nordbyen kirke. Denne gangen er det andakt ved Svein Volden, prest i DELK. Volden er utdannet ingeniør, og har jobbet som misjonær i Etiopia.

Mandag 13. november kl 16:30

Samling for familiekoret. Samlingen begynner med mat kl 16:30. Deretter er det sangøvelse og andakt til slutt.

Søndag 19. november kl 11:00

Søndagsmøte i Nordbyen kirke. Søndagsskole for barna og noe å spise etter møte. Tale ved Vegard Svendsen.

Før møtet, kl 10:00-10:30 blir det bibeltime i sidesalen.

Mandag 27. november kl 16:30

Samling for familiekoret. Samlingen begynner med mat kl 16:30. Deretter er det sangøvelse og andakt til slutt.

Søndag 26. november kl 17:30

Andakt og sang i Nordbyen kirke. Andakt ved forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson

 

Desember

Lørdag 2. desember kl 12:00-16:00

Julemesse i Nordbyen kirke

Søndag 3. desember kl 11:00

Søndagsmøte med nattverd i Nordbyen kirke. Søndagsskole for barna og noe å spise etter møte. Tale ved forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson

Før møtet, kl 10:00-10:30 blir det bibeltime i sidesalen.

Mandag 11. desember kl 16:30

Samling for familiekoret. Samlingen begynner med mat kl 16:30. Deretter er det sangøvelse og andakt til slutt.

Søndag 17. desember kl 11:00

Søndagsmøte i Nordbyen kirke. Søndagsskole for barna og noe å spise etter møte. Tale ved Lars Kjetil Emblem, forkynner i NLM region nordvest.

Søndag 31. desember kl 11:00

Nyttårs-søndagsmøte i Nordbyen kirke.