Søndag 4. august kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med bibel og bønn.

Alle hjertelig velkomne.

Søndag 11. august er det bibeltime og gudstjeneste med nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, og andakt .

Gudstjenesten begynner 11:00.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne