Søndag 18. november kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med andakt, sang og bibellesning og bønn.

Alle hjertelig velkomne.

Søndag 25. november er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne. Møtet begynner kl 11:00 og det er bibeltime i sidesalen fra 10:00 til 10:30. Tale og bibeltime ved forsamlingsleder Sakarias Ingolfsson.

Søndag 2. desember kl 20:00 er det adventskveld med sang i Nordbyen kirke. Vi finner frem både adventssanger og julesanger og synger adventstiden inn.

Alle hjertelig velkomne.

Andre søndag i adventstiden, 9. desember er det søndagsmøte med nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne. Møtet begynner kl 11:00 og det er bibeltime i sidesalen fra 10:00 til 10:30.

Søndag 16. desember kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med andakt, sang og bibellesning og bønn.

Alle hjertelig velkomne.

Søndag 23. desember blir det julemøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir fellesmøte for barn og voksne, og derfor ikke egen søndagsskole. Møtet begynner kl 11:00.

Søndag 30. desember blir det nyttårsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang og tale. Denne søndagen er det ikke egen søndagsskole, men i stedet blir det et opplegg for barna i møtet. Møtet begynner kl 11:00.