Søndag 24. mars er det bibeltime og søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Solemdal misjonskor synger. Tale ved Oscar Nordbø, forkynner i region nordvest.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av, og i forlengelse blir det årsmøte i NLM Molde misjonsforsamling og Norrøna Radio Molde. Trykk her for innkalling, saksliste og dokumenter.

Bibeltimen begynner kl 10 i sidesalen, og varer til ca. 10:30. Møtet begynner kl 11:00.

Alle velkomne

Søndag 31. mars kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med bibel og bønn.

Alle hjertelig velkomne.

Søndag 7. april er det bibeltime og gudstjeneste med nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Bibeltime begynner kl 10 i sidesalen og varer til ca. 10:30. Gudstjenesten begynner 11:00.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Palmesøndag 14. april kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med bibel og bønn.

Alle hjertelig velkomne.

Påskeaften 20. april kl 21:00 inviterer vi til tradisjonell gudstjeneste på påskeaften med mye tekstlesning.

Søndag 21. april feirer vi Kristi oppstandelse med gudstjeneste og nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir videre informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Gudstjenesten begynner 11:00. Det blir ikke bibeltime denne søndagen.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Søndag 28. april er det bibeltime og søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Bibeltimen begynner kl 10 i sidesalen, og varer til ca. 10:30. Møtet begynner kl 11:00.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Søndag 2. juni er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang og felles andakt for hele familien. I møtet markerer vi gjennomført dåpsskole for 4.- og 5.- skoletrinn.

Møtet begynner kl 11:00. Det blir ikke bibeltime denne søndagen.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Søndag 9. juni feirer vi pinse, med bibeltime og gudstjeneste med nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Bibeltime begynner kl 10 i sidesalen og varer til ca. 10:30. Gudstjenesten begynner 11:00.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Søndag 16. juni kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med bibel og bønn.

Alle hjertelig velkomne.

Søndag 23. juni er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne. Vi møtes også til sesongens siste bibeltime.

Bibeltimen begynner kl 10 i sidesalen, og varer til ca. 10:30. Møtet begynner kl 11:00.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Søndag 30. juni kl 20:00 er det kveldsmøte i grupperommet i Nordbyen kirke.

Kveldsmøtene våre er enkle møter med bibel og bønn.

Alle hjertelig velkomne.

Helgen 25.-26. mai er det regionårsmøte i Ålesund.