12.-14. oktober 2018 holder vi vår årlige bibelhelg i samarbeid med Molde bedehus

Mer info kommer