Søndag 11. november er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne. Møtet begynner kl 11:00. Tale ved Lars Kjetil Emblem, forkynner i NLM region nordvest.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Lars Kjetil Emblem Lars Kjetil Emblem
Lars Kjetil er frå Emblem i Ålesund, der han bur på eit småbruk saman med familien. Han har arbeidd i NLM sidan 1981, der han er omreisande forkynnar i vinterhalvåret. Sommarhalvåret arbeider han som trailersjåfør. Lars Kjetil har gått tre år på Fjellhaug bibelskole. Som forkynnar trivest han med ein kombinasjon av bibelundervisning og evangeliske møter. På fritida, særleg i sommarhalvåret, synest han fjell og toppturar er ei god avkobling.

Se også