Andre søndag i adventstiden, 9. desember er det søndagsmøte med nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne. Møtet begynner kl 11:00 og det er bibeltime i sidesalen fra 10:00 til 10:30.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også