Søndag 30. desember blir det nyttårsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang og tale. Denne søndagen er det ikke egen søndagsskole, men i stedet blir det et opplegg for barna i møtet. Møtet begynner kl 11:00.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også