Søndag 24. mars er det bibeltime og søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Solemdal misjonskor synger. Tale ved Oscar Nordbø, forkynner i region nordvest.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av, og i forlengelse blir det årsmøte i NLM Molde misjonsforsamling og Norrøna Radio Molde. Trykk her for innkalling, saksliste og dokumenter.

Bibeltimen begynner kl 10 i sidesalen, og varer til ca. 10:30. Møtet begynner kl 11:00.

Alle velkomne

Se også