Søndag 21. april feirer vi Kristi oppstandelse med gudstjeneste og nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir videre informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Gudstjenesten begynner 11:00. Det blir ikke bibeltime denne søndagen.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også