Søndag 2. juni er det søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang og felles andakt for hele familien. I møtet markerer vi gjennomført dåpsskole for 4.- og 5.- skoletrinn.

Møtet begynner kl 11:00. Det blir ikke bibeltime denne søndagen.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også