Søndag 9. juni feirer vi pinse, med bibeltime og gudstjeneste med nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Bibeltime begynner kl 10 i sidesalen og varer til ca. 10:30. Gudstjenesten begynner 11:00.

Som de siste årene inviterer vi IMF Molde Bedehus til å delta i pinsegudstjensten vår, og til gjengjeld inviteres vi til å delta i deres gudstjeneste andre pinsedag kl 11:00. Bli med og feire pinsen sammen.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også