Søndag 11. august er det bibeltime og gudstjeneste med nattverd i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, og andakt .

Gudstjenesten begynner 11:00.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også