Søndag 22. september er det bibeltime og søndagsmøte i NLM Molde i Nordbyen kirke. Det blir informasjon fra misjonsarbeidet, sang, søndagsskole for barna og tale for de voksne.

Bibeltimen begynner kl 10 i sidesalen, og varer til ca. 10:30. Møtet begynner kl 11:00.

Det er Kjell Aardal, tidligere misjonær i Sør-Amerika som forkynner Guds ord. Kjell har også vært forkynner i regionen, da stasjonert i Kristiansund.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

Se også