Søndag 22. desember kl 11:00 feirer vi julegudstjeneste i Nordbyen kirke. Det blir noe for alle aldre, og vi samles til felles gudstjeneste for å minnes frelserens fødsel.

Etter møte er det kaffe, saft, og noe godt ved siden av.

Alle velkomne

God jul.

Se også