Søndag 8. mars blir det nattverdsmøte (fri nattverd) i NLM Molde i Nordbyen kirke.

Møtet blir en del av kveldsmøte med bibel og bønn.

Velkomne