Hopp til innholdet

Medlemsskap i NLM Molde misjonsforsamling

Alle som ønsker det er velkomne til å delta i våre gudstjenester, møter og annen aktivitet. For dem som ønsker å se på NLM Molde misjonsforsamling som sitt åndelige hjem, er det også mulig å være medlem. Men hva vil det si å være medlem?

Etter gjeldende lover kan medlemsskap tegnes av alle som bekjenner seg til den kristne tro, vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonsforsamlingens lover, og har betalt gjeldende medlemskontigent For å konkretisere og forklare denne tanken litt mer, har styret behandlet følgende forklaring av hva medlemsskap består i.

Dersom du er interssert i å bli medlem, ta kontakt med forsamlingsleder.

Medlemsskap i NLM Molde misjonsforsamling

Formålet med medlemskap i NLM Molde misjonsforsamling er å leve i Guds kall, i friheten som syndenes forlatelse gir, med tro på Kristus og kjærlighet til nesten. Forsamlingen, sammen med hele Misjonssambandet og visjonen «Verden for Kristus,» er en konkret kontekst for livet i kallet. Det betyr at vi:

 • i fellesskap bekjenner troen på den treenige Gud, slik vi finner den i Den Hellige skrift og i de lutherske bekjennelsesskrift. (Mer om dette her.)
 • ønsker å delta i forsamlingens gudstjeneste, for å ta imot syndenes forlatelse i ord og sakrament.
 • ønsker å delta i forsamlingens bibelundervisning for barn, ungdommer og voksne.
 • ønsker å bidra i forsamlingen med de gaver og midler som Gud har velsignet oss med.

Forsamlingens forpliktelser

Forsamlingens medlemmer kan forvente av forsamlingen

 • forkynnelsen av lov og evangelium i gudstjenesten.
 • at de så ofte som mulig blir tjent med ord og sakrament.
 • at de blir tjent med dåp, nattverd, konfirmasjon, ekteskapsvelsignelse og gravferd.
 • at forsamlingens barn, ungdommer og voksne skal få systematisk opplæring i troen.
 • besøk til dem som grunnet sykdom eller skrøpelighet ikke kan delta i gudstjenester.
 • sjelesorg, samtaler og pastoral oppfølging ved behov.

Medlemmenes forpliktelser

Forsamlingen forventer av sine medlemmer at de

 • styrker fellesskapet ved å delta i forsamlingens gudstjenester.
 • støtter forsamlingen i forbønn.
 • støtter forsamlingen og organisasjonen med regelmessig givertjeneste.
 • gir av sin tid og evner for å utføre de mange ulike oppgavene som hører til en menighet.
 • engasjerer seg i veivalget videre, ved å delta i årsmøtet og avgi stemme.