Hopp til innholdet

Menighetsarbeid med koronatiltak.

Oppdatert 31. mars 2021

Fysiske gudstjenster og smittevernstiltak

Gudstjenester hvor vi samles fysisk vil være begrenset av en rekke tiltak for å mest mulig begrense spredning av smitte. Tiltakene er basert på NLMs smittevenveiledere samt samarbeid med Bolsøy menighet, som vi leier Norbyen kirke fra. Du kan finne NLMs smittevernveiledere på følgende adresse: https://nlm.no/ressursbank/dokumenter/smittevernsveiledere-covid-19/

Kort summert vil dette bety følgende for hver enkelt deltaker.

  • Kun de som er smittefrie kan delta i våre fysiske samlinger. Har du symptomer på lufteveisinfeksjon eller er i karantene kan du ikke komme.
  • Ved inngangen i Nordbyen kirke blir du registrert med navn og telefonnummer. Slik går det an å ta kontakt med alle deltakere hvis det skulle vise seg at noen har vært syk. Vi beholder listen i 14 dager etter møtet.
  • Ved inngangen må du også vaske hendene eller bruke håndsprit.
  • Hold hele veien god avstand til andre deltakere, minst 1 meter fra alle som tilhører en annen husstand.
  • Ved nattverd gis det egne opplysninger i møtet for hvordan vi går frem for å ivareta god smittevern.
  • Kom i god tid til gudstjeneste, da går alt lettere.
  • Hvis du blir syk eller får symptom på luftveisinfeksjon 1-2 dager etter å ha vært på møte må du melde ifra til styreleder Odd Arne Haram (414 22 916) eller forsamlingsleder Etelney Barbosa (483 85 725).

Gudstjenster og møter på nett

Misjonssalen i Ålesund arrangerer søndagsskole og gudstjeneste på nett hver søndag, og vil fortsette flere søndager fremover. Vi stiller oss bak disse arrangementene og anbefaler dem for våre medlemmer når vi ikke har egne gudstjenester.