Hopp til innholdet

Bibelhelg

  • nlmmolde 
Per Gunnstein Nes

I samarbeid med Molde Indremisjon arrangerer vi den årlige bibelhelga 28.-30. oktober. Per Gunnstein Nes taler, og hovedtema for helga er «Den hjemvendte sønnen».

Fredag
kl. 19:00; «Syndserkjennelse og omvendelse»
kl. 20:15: «Den kjærlige Far».
Sang av Britt Sandøy, Ruth Solbakk og Rannveig Gammelsæter.

Lørdag
kl. 17:00: «Festdrakta»
kl. 18:30; «Ring og sko».
Sang av Bård Heiseldal.

Begge dager blir det kaffe og enkel servering mellom timene.

Søndag
Gudstjeneste søndag kl.11:00, der temaet er «Den hjemmeværende sønn».
Sang av gruppa Prima. Nattverd. Kirkekaffe etter gudstjenesten.