Infosaker

Visjon

  • sakki 

Visjonsdokumentet er en måte å forme arbeidet vårt. Les om visjonen her.

Trosgrunnlag

  • sakki 

Her kan du lese om trosgrunnlaget vårt og finne lenker til våre bekjennelsesskrift

Engasjer deg

  • sakki 

Les om hvordan du kan engasjere deg i NLM Molde.

Møtevirksomhet

  • sakki 

Litt info om de ulike møtene våres og hva du kan forvente på et søndagsmøte

Ledelse

  • sakki 

Les mer om NLM Moldes forsamlingsleder og styre.