Hvem er vi

Velkommen til NLM Molde misjonsforsamling, et kristent fellesskap i Molde for folk i alle aldre. Vi holder til i Nordbyen kirke i Molde.
28.02.2019

Hovedmøtevirksomheten til NLM molde består av søndagsmøter kl 11:00 om lag annen hver søndag i Nordbyen kirke. Dette er menighetens storsamling med sang, misjonsinfo, preken, søndagsskole for barna og kirkekaffe.

De fleste andre søndager har vi mindre kveldsmøter kl 19:30 med fokus på bibel og bønn.

NLM Molde misjonsforsamling er en luthersk forsamling. Vi forkynner evangeliet om Jesus Kristus, som døde for alle våre synder. Gud tilgir oss for våre misgjerninger og tar imot oss i sitt rike. Vi tar imot Guds gaver gjennom forkynnelsen og sakramentene, dåp og nattverd. Vi svarer på Guds godhet ved å henvende oss til ham i bønn og bekjennelse.

Powered by Cornerstone