Trosgrunnlag

I NLM Molde tror, lærer og bekjenner vi at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente, slik det står skrevet: «Ditt ord er en lykt for min fort og et lys på min sti.» (Sal 119:105)

Gjennom århundrene har det kommet til flere skrifter som vitner om hvordan profetenes og apostlenes lære er blitt bevart etter deres tid. Noen av disse anser vi som rette bekjennelser av vår tro. Disse må imidlertid ikke stilles på lik linje med Skriften, men er å forstå som et uttog av den.

I oldkirken ble det laget korte og bestemte bekjennelser for å oppsummere troens innhold og avgrense mot vrang lære. Vi bekjenner oss til De tre oldkirkelige bekjennelsene, som er Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse og Den athanasianske trosbekjennelse, fordi de er i overensstemmelse med Guds ord.

Året 1530 laget de lutherske lærefedrene en litt lengre oppsummering av troen, som også tok opp misbruk og feil i den Romersk-katolske kirke, samt feil i den radikale grenen av reformasjonen. Vi betrakter den augsburgske trosbekjennelse som det enstemmige uttrykk for og forklaring på vår kristne tro og bekjennelse.

Til slutt bekjenner vi også Luthers lille katekisme som en svært enkel, og samtidig rett gjengivelse og utleggelse av vår bekjennelse.

Powered by Cornerstone